Amagerbanken. Del 2. 1939-57. Del 2.Dines Bogø .Webmaster: Dines Bogø

Amagerbanken: Generelt ... Dines Bogø ... Sydamager: Generelt


I 1919 købte Amagerbanken en byggegrund i Dragør. Ikke en hjørnegrund, som banker normalt skulle ligge på dengang, men bestemt alligevel en velbeliggende grund.

Amagerbanken. Del 2 - Dines Bogø
26. oktober 2016. En tidligere bank i nr. 7 og et tidligere rådhus i nr. 5. (Foto: Dines Bogø).

Banken købte Stationsvej 7, der var nabogrund til byens rådhus.

Desuden lå grunden ganske få skridt fra Amagerbanens endestation og Dragør posthus.

Det var ganske vist et lille stykke uden for den gamle bydel, men efterhånden accepteret man nu det, som en del af byen.

Amagerbanken. Del 2 - Dines Bogø
26. januar 1939. Amagerbanken fortæller med stolthed til pressen om tilbygningen i Kastrup og nybygningen i Dragør.Dragør gl. by


Når man tidligere f.eks. spurgte en lokal fra området ved Rønne Allé (Sydgrønningen) om noget, der var sket i Nørregade, kunne svaret være. "Det kender jeg ikke noget til, det er jo i den helt anden ende af byen, der kommer jeg ikke. Vi har alle vores butikker i denne del af byen".

Amagerbanken. Del 2 - Dines Bogø
1938. Arkitekt F. Galatius var bankens arkitekt i mange år. Moderne bygning med erhverv og lejligheder.

Amagerbanken åbnede tirsdag den 20. juni 1939 i den nye flotte bygning, skråt over for den tidligere adresse, som banken havde haft i over 30 år.Stationsvej 7


Amagerbanken. Del 2 - Dines Bogø
Forår 1939. Om få måneder er alt klar til indflytningen. (Foto: Amagerbankens arkiv).

I dag tænker man ikke nærmere over, at vejen hedder Stationsvej. Hvad skulle den ellers hedde?

Faktisk blev vejen tidligere kaldt Fælledvejen, Strandvejen og Jernbanevejen indtil 1925, hvor vejnavnet blev lagt endeligt fast.

I 1923 fik kaptajn O. Petersen lov til at opføre en mindre kontorbygning på 7,7 m2 på "den af Amagerbankens tilhørende Grund ved siden af Raadhuset".

Af ansøgningen fremgår det meget tydeligt, at vejen i 1923 ikke havde noget entydigt navn og slet ikke husnumre i 1923.

Amagerbanken. Del 2 - Dines Bogø
I 1923 ansøger kaptajn O. Petersen om, at måtte opføre en lille "kontorbygning" på Amagerbankens grund. Ikke engang matrikel kan hjælpe. Der står bare Parcel af Matr.nr. 334a. Vejen er Fælledvej eller Jernbanevejen. At nuværende Stationsvej også blev kaldt Fælledvej betyder ikke så meget. Sådan et vejnavn havde man i alle byer, som man stadig har i Store Magleby.

Men alle inkl. postbudet vidste jo f.eks., hvor doktor Andreas Sehested (Poul Dichs forgænger) boede og havde konsultation.

Så skulle man besøge sin læge (nuværende Stationsvej 11) kom man også lige forbi banken.

Amagerbanken. Del 2 - Dines Bogø
Tv. I 1933 så der ret tomt ud på Stationsvej ved siden af byens rådhus. Th. 10 år efter ses en moderne cykelanhænger foran Amagerbankens Dragør afdeling. (Foto: Museum Amager, Historisk Arkiv).Amagerbankens bygning


Den nyopførte ejendom var indrettet som bank i stueetagen. Ekspeditionslokale, boks, arkiver, kuponklipperum, køkken, toilet og et meget stort lokale til filialbestyreren, hvor de vigtige forhandlinger foregik med kunderne.

På 1. sal var der to lejligheder og på 2.sal forskellige lokaler, der også kunne indrettes til en lejlighed.

Amagerbanken. Del 2 - Dines Bogø
Tv. 20. juni 1939. Den nye afdeling. Selvfølgelig er der en "Amagerpige" med på åbningsdagen. Th. Maj 1957. Perron på Dragør Station. Kort tid efter lukkede man også for godstrafikken. I baggrunden ses "Villa Mary" og ved siden af Amagerbanken, der flyttede nogle få måneder senere til Dragørhjørnet 2. (Fotos: Else Arnbo og Erik V. Pedersen).

Over indgangen var der anbragt et stort relief, der viste "Amager Bankmanden". I Jørgen Ellegård Frederiksens redesignede udgave fra 1978, blev det bankens logo.

"Amager Bankmanden" fulgte med, da banken igen flyttede i 1957. I mange år sad "Amager Bankmanden" på gavlen af Stationsvej 2 med front mod Dragørhjørnet.

Amagerbanken. Del 2 - Dines Bogø
15. oktober 2018. Lille fin detalje på den gamle bankbygning. (Foto: Dines Bogø)Andre filialer


I 1916 havde Amagerbanken også åbnet en filial ved Amagerbanens anden endestation på Amagerbro. Da Amagerbanken var færdig i januar 1921 med at ombygge Holmblads ejendom, flyttede filalen meget naturligt til denne bygning. En flygtning fra Amagerbrogade 19 til nr. 25.

I november 1924 havde man overtaget "Københavns Diskontobank og Revisionsbanks" afdeling på Islands Brygge.

I oktober 1936 kunne man åbne endnu en filial på Amagerbrogade. Det var bankens "Søndre afdeling" på hjørnet af Elbagade.

Bankens arkitekt Frode L. Galatius (1890-1977) havde beklædt facaden med Saltholm kalksten for på den måde, at vise Amagers nære forbindelse med Saltholm.

Samtidig med, at Amagerbanken opførte den nye bankbygning i Dragør, udbyggede man afdelingen i Kastrup, der efterhånden var blevet for lille.

Amagerbanken. Del 2 - Dines Bogø
I 1943 kunne man i Westh?s Telefonbog se, at Amagerbanken havde seks ekspeditionssteder på Amager. I Kastrup havde man fået nyt telefonnummer, hvor "98" indgik. I Dragør skiftede man telefonnummer fra Dragør nr. 39 til Dragør nr. 498. Banken forsøgte gennem tiden forgæves at lave en fælles standard for telefonnumre.Nye planer


"Højerup", en ældre ejendom, der lå ved indkørslen til byen på hjørnet af Kirkevej og Stationsvej, havde kendt bedre dage. Bygningen, der var fra 1700-tallet, var blevet kraftigt ombygget i 1840.

Lokale kræfter ønskede, at opføre noget moderne og dengang ofrede man ikke meget på renovering af ældre ejendomme.

Amagerbanken. Del 2 - Dines Bogø
Da man i august 1957 flyttede filialen i Dragør, blev det hele optaget på film. Da man fik filialer på Sydstranden, Dragør havn og Dragør Centret var en filmfotograf også med, Gunnar "Nu" Hansen speakede til de historiske film. Mange kendte lokale er med på filmklippende. Direktør Iver Thomsen, der havde sommerhus på Ryvej, hyggesnakker. Bankens medarbejdere Søren Arnbo og Orla Svensson (barnebarn af bankens stifter E.B. Petersen) samt filialbestyrer Henry Gotfresen er med både på Stationsvej, Dragørhjørnet og Krudttårnsvej.

Banken skulle flytte med til det nye butikstorv "Dragørhjørnet", der ligger midt mellem de to store boligblokke.

Amagerbanken. Del 2 - Dines Bogø
Fra Amagerbankens film med start 1957. En bank med stolthed, der fortæller om det lokale engagemet. Personalet flytter protokoller m.v. til portør Sørensen trækvogn. Så kører man de få meter til Dragørhjørnet 2.